יעקב פריימן/בנימין שמוטקין

Monday 11 December

17 נסיה/התעשיין06:23
85 נסיה/התעשיין06:24
17 נסיה/התעשיין06:43
85 נסיה/התעשיין06:49
17 נסיה/התעשיין07:03
85 נסיה/התעשיין07:04
85 נסיה/התעשיין07:22
17 נסיה/התעשיין07:23
85 נסיה/התעשיין07:41
17 נסיה/התעשיין07:43
85 נסיה/התעשיין07:59
17 נסיה/התעשיין08:03