'יחזקאל/נחום א

Saturday 2 December

68 ת. מרכזית נתניה20:52
68 ת. מרכזית נתניה21:22
68 ת. מרכזית נתניה21:52
68 ת. מרכזית נתניה22:22
68 ת. מרכזית נתניה22:57
68 ת. מרכזית נתניה23:32

Sunday 3 December

68 ת. מרכזית נתניה00:02
68 ת. מרכזית נתניה05:42
71א ת. רכבת נתניה05:54
68 ת. מרכזית נתניה06:02
71א ת. רכבת נתניה06:24
68 ת. מרכזית נתניה06:24