יחזקאל בן בוזי/נחום

Sunday 10 December

71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:08
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:11
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:23
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:28
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:35
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:47
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:48
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:59
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:08
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:11
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:23
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:28