יחזקאלהנביאים

Monday 11 December

68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:33
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:51
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:53
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:06
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:13
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:21
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:25
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:37
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:41
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:49
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:01
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:11