יוסף בורג/משואות יצחק

Tuesday 28 November

14 דוד סחרוב/אברהם בר22:14

Wednesday 29 November

14 דוד סחרוב/אברהם בר05:09
14 דוד סחרוב/אברהם בר05:39
14 דוד סחרוב/אברהם בר06:09
14 דוד סחרוב/אברהם בר06:29
14 דוד סחרוב/אברהם בר06:49
14 דוד סחרוב/אברהם בר07:09
14 דוד סחרוב/אברהם בר07:29
14 דוד סחרוב/אברהם בר07:49
64 בית ספר לבנות בית רבקה07:51
14 דוד סחרוב/אברהם בר08:09
14 דוד סחרוב/אברהם בר08:29