יהלום/שני

Sunday 3 December

148 ת. מרכזית נתניה06:56
148 ת. מרכזית נתניה08:20
148 ת. מרכזית נתניה09:57
148 ת. מרכזית נתניה11:44
148 ת. מרכזית נתניה13:44
148 ת. מרכזית נתניה14:42
148 ת. מרכזית נתניה15:57
148 ת. מרכזית נתניה17:22
148 ת. מרכזית נתניה19:44
148 ת. מרכזית נתניה20:22

Monday 4 December

148 ת. מרכזית נתניה06:56
148 ת. מרכזית נתניה08:20