יהושע טהון/הרצוג

Monday 11 December

16 ת. רכבת נתניה05:18
16 ת. רכבת נתניה05:48
60 בית גיל הזהב/השקד06:01
16 ת. רכבת נתניה06:08
16 ת. רכבת נתניה06:28
60 בית גיל הזהב/השקד06:31
16 ת. רכבת נתניה06:48
60 בית גיל הזהב/השקד07:01
16 ת. רכבת נתניה07:08
16 ת. רכבת נתניה07:28
60 בית גיל הזהב/השקד07:31
16 ת. רכבת נתניה07:38