יהושע טהון/איכילוב

Sunday 10 December

16 ת. מרכזית נתניה/הורדה18:27
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה18:47
60 בית עלמין18:47
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה19:07
60 בית עלמין19:17
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה19:27
60 בית עלמין19:45
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה19:47
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה20:07
60 בית עלמין20:17
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה20:27
60 בית עלמין20:45