טום לנטוס/ד'ר יהודה פרח

Sunday 3 December

62 מסוף עין התכלת/הורדה05:11
62 מסוף עין התכלת/הורדה05:41
72 ת. רכבת נתניה05:55
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:11
72 ת. רכבת נתניה06:25
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:31
72 ת. רכבת נתניה06:45
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:51
72 ת. רכבת נתניה07:05
62 מסוף עין התכלת/הורדה07:12
72 ת. רכבת נתניה07:25
62 מסוף עין התכלת/הורדה07:31