חרוד/הירדן

Monday 11 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:13
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה10:23
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:13

Tuesday 12 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:13
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה10:23
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:13

Wednesday 13 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:13
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה10:23
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:13

Thursday 14 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:13
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה10:23
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:13
Typebus
Stop Code39073
Descriptionרחוב: חרוד עיר: ישרש רציף: קומה:
Google Street ViewExplore