חרוד א

Sunday 3 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:14

Monday 4 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:14
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה10:24
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:14

Tuesday 5 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:14
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה10:24
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:14

Wednesday 6 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:14
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה10:24
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:14

Thursday 7 December

10 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:14
10 ת. מרכזית רמלה/הורדה10:24
Typebus
Stop Code39072
Descriptionרחוב: חרוד עיר: ישרש רציף: קומה:
Google Street ViewExplore