חנה אברך/וולקני

Wednesday 29 November

10 פרישמן/מרכז וויסגל07:03
10 פרישמן/מרכז וויסגל07:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל08:03
10 פרישמן/מרכז וויסגל08:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל09:03
10 פרישמן/מרכז וויסגל09:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל10:03
10 פרישמן/מרכז וויסגל10:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל11:03
10 פרישמן/מרכז וויסגל11:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל12:03
10 פרישמן/מרכז וויסגל12:33