חיים הרצוג/שדרות מנחם בגין

Sunday 3 December

1 שדרות מנחם בגין/כביש 712:40
2 וייצמן/כצנלסון12:50
1 שדרות מנחם בגין/כביש 713:00
1 שדרות מנחם בגין/כביש 713:20
2 וייצמן/כצנלסון13:20
1 שדרות מנחם בגין/כביש 713:40
30 וייצמן/הרמב'ם13:49
2 וייצמן/כצנלסון13:50
1 שדרות מנחם בגין/כביש 714:00
1 שדרות מנחם בגין/כביש 714:20
2 וייצמן/כצנלסון14:20
1 שדרות מנחם בגין/כביש 714:40