חיים ברלב/מרדכי מקלף

Wednesday 29 November

105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:06
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:36
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע07:06
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע07:36

Thursday 30 November

105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:06
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:36
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע07:06
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע07:36

Sunday 3 December

105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:06
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:36
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע07:06
105 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע07:36