חורשת הסרג'נטים/האוניברסיטה

Sunday 3 December

606 ת. רכבת נתניה12:31
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים12:33
62 מסוף עין התכלת/הורדה12:38
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים12:43
606 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה12:44
606 ת. רכבת נתניה12:51
91 הרב גד מכלוף/שמואל לנדאו12:57
62 מסוף עין התכלת/הורדה12:58
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:03
606 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה13:04
606 ת. רכבת נתניה13:06
62 מסוף עין התכלת/הורדה13:13