חבצלת החוף/אירוס הארגמן

Saturday 2 December

32א ת. רכבת נתניה20:03
32א ת. רכבת נתניה20:58
32א ת. רכבת נתניה21:53
32א ת. רכבת נתניה22:38
32א ת. רכבת נתניה23:08
32א ת. רכבת נתניה23:58

Sunday 3 December

32א ת. רכבת נתניה05:18
71א ת. רכבת נתניה05:42
32א ת. רכבת נתניה05:48
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:03
71א ת. רכבת נתניה06:12
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:18