חבצלת החוף/אירוס הארגמן

Monday 11 December

32א ת. רכבת נתניה05:18
71א ת. רכבת נתניה05:41
32א ת. רכבת נתניה05:48
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:03
71א ת. רכבת נתניה06:11
32א ת. רכבת נתניה06:18
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:18
70 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:30
71א ת. רכבת נתניה06:31
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:33
602 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:45
32א ת. רכבת נתניה06:48