ז'בוטינסקי/ההסתדרות

Monday 11 December

625 מסוף רעננה/דרך השרון05:42
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה05:59
625 מסוף רעננה/דרך השרון06:27
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:34
625 מסוף רעננה/דרך השרון06:57
149 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:58
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:59
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה07:14
55 שבזי/שד. יצחק בן צבי07:25
625 מסוף רעננה/דרך השרון07:27
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה07:39
47 ת. מרכזית נתניה/הורדה07:54