זלמן שניאור/ש'י עגנון

Tuesday 28 November

63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:52
63א מסוף עין התכלת/הורדה21:01
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:04
63א מסוף עין התכלת/הורדה21:15
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:16
63א מסוף עין התכלת/הורדה21:28
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:30
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:43
63א מסוף עין התכלת/הורדה21:45
63א מסוף עין התכלת/הורדה21:58
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:00
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:13