ויצמן/הבנים

Monday 11 December

26 ת. רכבת רחובות/הורדה06:08
26 ת. רכבת רחובות/הורדה06:23
26 ת. רכבת רחובות/הורדה06:43
26 ת. רכבת רחובות/הורדה07:03
54 בית חולים קפלן/דרך פסטרנק07:05
38 ת. רכבת רחובות/הורדה07:08
91 בית ספר דה שליט07:13
26א ת. רכבת רחובות/הורדה07:21
27 ת. רכבת רחובות/הורדה07:22
91 בית ספר דה שליט07:22
31 בן ציון פוגל/בית ספר קציר07:27
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:32

Bus services at this stop