ויצמןשפירא משה

Monday 11 December

65 מסוף עין התכלת/הורדה05:33
63א מסוף עין התכלת/הורדה05:36
65 מסוף עין התכלת/הורדה05:48
25 בית גיל הזהב/השקד05:52
66 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:53
63א מסוף עין התכלת/הורדה05:56
63א מסוף עין התכלת/הורדה06:16
25 בית גיל הזהב/השקד06:17
66 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:23
65 מסוף עין התכלת/הורדה06:23
25 בית גיל הזהב/השקד06:37
63א מסוף עין התכלת/הורדה06:39

Bus services at this stop

25בית גיל הזהב-נתניהת. רכבת נתניה-נתניה-1#
אקסטרה
65מכללת הרמלין/המחקר-נתניהמסוף עין התכלת/הורדה-נתניה-23
אקסטרה
65מסוף עין התכלת/איסוף-נתניהחוף פולג/רמת פולג-נתניה-1#
אקסטרה
66בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
70בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3#
אקסטרה
70חבצלת החוף/אירוס הארגמן-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2#
אקסטרה
70יצחק קצנלסון/ד'ר וייסלברגר-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2ב
אקסטרה
70בן צבי/נחום-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2א
אקסטרה
149בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-1#
אקסטרה
601ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפות. רכבת נתניה-נתניה-21
מטרופולין
650ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפוהמלכים/הרב מיימון-נתניה-2#
מטרופולין
63אמסוף יד חרוצים/איסוף-נתניהמסוף עין התכלת/הורדה-נתניה-2#
אקסטרה
70אבי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3ג
אקסטרה