וייצמן/החרש

Sunday 3 December

204 דוד סחרוב/אברהם בר12:40
164 רכבת קריית אריה/חנה וסע12:42
 פוואר סנטר12:44
205 שדרות ירושלים/מפרץ שלמה12:45
164 רכבת קריית אריה/חנה וסע12:52
201 יוסף לוי/הכובשים12:57
204 דוד סחרוב/אברהם בר13:00
164 רכבת קריית אריה/חנה וסע13:02
 פוואר סנטר13:04
201 יוסף לוי/הכובשים13:09
164 רכבת קריית אריה/חנה וסע13:12
204 דוד סחרוב/אברהם בר13:20

Bus services at this stop