וייצמן/איכילוב

Monday 11 December

65 חוף פולג/רמת פולג05:07
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:09
25 ת. רכבת נתניה05:23
650 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה05:26
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:27
65 חוף פולג/רמת פולג05:37
650 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה05:41
25 ת. רכבת נתניה05:43
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:47
66 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:51
66 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:56
70 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:56

Bus services at this stop