השר ישראל בר יהודה/נורדאו

Tuesday 28 November

63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:34
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:47
63א מסוף עין התכלת/הורדה22:48
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים23:02
63א מסוף עין התכלת/הורדה23:20
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים23:34
63א מסוף עין התכלת/הורדה23:46

Wednesday 29 November

63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים00:04
63א מסוף עין התכלת/הורדה05:16
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:34
63א מסוף עין התכלת/הורדה05:36
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:52