השלוםהגביש

Sunday 3 December

98 ההדרים/עממי13:11
148 ת. מרכזית נתניה13:14
148 ת. מרכזית נתניה14:12
98 ההדרים/עממי14:21
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן14:48
98 ההדרים/עממי15:16
148 ת. מרכזית נתניה15:27
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן15:48
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן16:48
148 ת. מרכזית נתניה16:52
98 ההדרים/עממי16:56
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן17:48