הרצל/צומת בילו

Monday 11 December

54 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה05:13
26 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה05:48
54 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה06:13
26 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה06:18
26 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה06:38
26 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה06:58
54 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה07:13
26 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה07:18
26א ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה07:37
276 מרכז מסחרי/ גבעת ברנר07:52
26 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה07:53
276 מרכז מסחרי/ גבעת ברנר08:12

Bus services at this stop