הרצל/משה שרת

Saturday 2 December

26 ת. רכבת רחובות/הורדה21:31
26 ת. רכבת רחובות/הורדה22:38
326 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה22:43
326 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה23:13
26 ת. רכבת רחובות/הורדה23:23

Sunday 3 December

26 ת. רכבת רחובות/הורדה05:26
26 ת. רכבת רחובות/הורדה05:39
26 ת. רכבת רחובות/הורדה05:51
54 בית חולים קפלן/דרך פסטרנק05:57
26 ת. רכבת רחובות/הורדה06:06
26 ת. רכבת רחובות/הורדה06:21
26 ת. רכבת רחובות/הורדה06:41

Bus services at this stop