הרצל/גולני

Sunday 3 December

26א ת. רכבת רחובות/הורדה13:31
26 ת. רכבת רחובות/הורדה13:51
26 ת. רכבת רחובות/הורדה14:11
26 ת. רכבת רחובות/הורדה14:21
26א ת. רכבת רחובות/הורדה14:31
26 ת. רכבת רחובות/הורדה14:51
54 בית חולים קפלן/דרך פסטרנק15:03
26 ת. רכבת רחובות/הורדה15:11
26א ת. רכבת רחובות/הורדה15:31
26 ת. רכבת רחובות/הורדה15:51
54 בית חולים קפלן/דרך פסטרנק16:03
26 ת. רכבת רחובות/הורדה16:11

Bus services at this stop