הרותם/הדגניות

Wednesday 29 November

10 בית חולים קפלן/הערבה06:21
10 בית חולים קפלן/הערבה07:06
10 בית חולים קפלן/הערבה07:36
10 בית חולים קפלן/הערבה08:06
10א בית חולים קפלן/הערבה08:08
10 בית חולים קפלן/הערבה08:36
10 בית חולים קפלן/הערבה09:06
10 בית חולים קפלן/הערבה09:36
10 בית חולים קפלן/הערבה10:06
10 בית חולים קפלן/הערבה10:36
10 בית חולים קפלן/הערבה11:06
10 בית חולים קפלן/הערבה11:36