הרב מיימון/מוריה

Sunday 10 December

65 מסוף עין התכלת/הורדה03:08
65 מסוף עין התכלת/הורדה03:38
65 מסוף עין התכלת/הורדה04:08
62 מסוף עין התכלת/הורדה05:36
65 מסוף עין התכלת/הורדה05:38
63א מסוף עין התכלת/הורדה05:42
65 מסוף עין התכלת/הורדה05:53
25 בית גיל הזהב/השקד05:58
63א מסוף עין התכלת/הורדה06:02
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:06
63א מסוף עין התכלת/הורדה06:22
25 בית גיל הזהב/השקד06:23