הרב יצחק ניסנבוים/משה גליקסון

Sunday 3 December

10 ת. מרכזית נתניה/הורדה13:38
10א ת. מרכזית נתניה/הורדה13:58
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה14:18
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה14:38
10א ת. מרכזית נתניה/הורדה14:53
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה15:13
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה15:33
10א ת. מרכזית נתניה/הורדה15:48
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה16:08
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה16:23
10א ת. מרכזית נתניה/הורדה16:43
10א ת. מרכזית נתניה/הורדה17:03