הרב יעקב ברמן/הרב יהודה צבי מלצר

Monday 11 December

276 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע05:57
3 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:04
276 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:17
3 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:24
276 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:37
3 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:48
276 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע06:57
3 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:04
276 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע07:17
3 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:24
98 דוד אלעזר/ישראל שמיד07:37
276 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע07:37