הרב הרצוג/שלמה המלך

Saturday 9 December

64 מסוף עין התכלת/הורדה18:58
64 מסוף עין התכלת/הורדה19:33
64 מסוף עין התכלת/הורדה20:03
64 מסוף עין התכלת/הורדה20:33
64 מסוף עין התכלת/הורדה20:58
64 מסוף עין התכלת/הורדה21:28
64 מסוף עין התכלת/הורדה21:58
64 מסוף עין התכלת/הורדה22:28
64 מסוף עין התכלת/הורדה22:58
64 מסוף עין התכלת/הורדה23:28
64 מסוף עין התכלת/הורדה23:58

Sunday 10 December

64 מסוף עין התכלת/הורדה00:28