הרב דוד ישראל/אריה דולצין

Sunday 10 December

13 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:12
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:32
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:56
10 פרישמן/מרכז וויסגל07:02
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:12
10 פרישמן/מרכז וויסגל07:27
82 בית ספר קציר/בן ציון פוגל07:31
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:32
10 פרישמן/מרכז וויסגל07:52
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:56
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים08:12
10 פרישמן/מרכז וויסגל08:17