העצמאות/רימון

Monday 11 December

22 הדסים רציפים07:13
111 גורדון/כצנלסון08:49
149 ההדרים צורן/השיקמה צורן08:52
111 גורדון/כצנלסון09:59
111 גורדון/כצנלסון10:49
111 גורדון/כצנלסון11:49
111 גורדון/כצנלסון13:19
111 גורדון/כצנלסון14:19
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן14:55
14 החלוצים/הפרדסים14:55
111 גורדון/כצנלסון15:24
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן15:55