העצמאות/נרקיסים

Sunday 10 December

23 הדסים רציפים07:08
21 הדסים רציפים07:10
25 הדסים רציפים07:10
25 הדסים רציפים07:10
98 ת. מרכזית נתניה07:23
3 ביה'ס ראשונים07:29
3 ביה'ס ראשונים07:39
12 הדסים רציפים07:57
23 הדסים רציפים07:58
21 הדסים רציפים08:00
25 הדסים רציפים08:00
25 הדסים רציפים08:00

Bus services at this stop

1ביה'ס בית אבי-אבן יהודההנוטר/הניצן-אבן יהודה-20
1הדסים-אבן יהודהבית ספר בכר/השומרון-אבן יהודה-10
1בית ספר בכר/השומרון-אבן יהודההנוטר/הניצן-אבן יהודה-22
2בית ספר בכר/השומרון-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-20
3ההדרים/עממי-אבן יהודהביה'ס ראשונים-אבן יהודה-12
11ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעשדרות הדקלים/הורדים-קדימה צורן-10
12אולם ספורט חדש-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-10
14החלוצים/הפרדסים-צור משהת. רכבת בית יהושע-בית יהושע-10
21ההדרים/עממי-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-11
23השומרון/ותיקים-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-11
25הנופר/האלמוגן-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-10
25העצמאות/השומרון-אבן יהודההדסים רציפים-אבן יהודה-11
37גן הבנים/הבנים-אבן יהודהת. רכבת בית יהושע-בית יהושע-10
98ת. מרכזית נתניה-נתניהההדרים/עממי-אבן יהודה-10
111ת. רכבת בית יהושע-בית יהושעגורדון/כצנלסון-קדימה צורן-10
243מרגולין/שדרת המייסדים-נורדיהשד. גיבורי ישראל/האומנות-נתניה-10
All services are provided by קווים