הנשיא הראשון/קיפניס

Sunday 3 December

13 ת. מרכזית רחובות/רציפים13:58
12 ת. רכבת רחובות/הורדה14:10
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים14:18
12 ת. רכבת רחובות/הורדה14:30
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים14:38
12 ת. רכבת רחובות/הורדה14:50
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים14:58
12 ת. רכבת רחובות/הורדה15:10
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים15:18
12 ת. רכבת רחובות/הורדה15:30
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים15:38
12 ת. רכבת רחובות/הורדה15:50