הנחשול/הדייגים

Sunday 10 December

21 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה19:14
7 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה19:16
7 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה19:31
21 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה19:34
21 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה19:54
7 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה20:01
21 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה20:14
7 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה20:31
21 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה20:34
7 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה20:51
21 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה20:54
7 יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה21:11