הנביאים/נצח ישראל

Sunday 10 December

68 ת. מרכזית נתניה05:37
71א ת. רכבת נתניה05:46
68 ת. מרכזית נתניה05:57
71א ת. רכבת נתניה06:16
68 ת. מרכזית נתניה06:19
68 ת. מרכזית נתניה06:21
12 צבי שכטרמן/דרך דגניה06:26
71א ת. רכבת נתניה06:36
68 ת. מרכזית נתניה06:41
12 צבי שכטרמן/דרך דגניה06:41
68 ת. מרכזית נתניה06:53
12 צבי שכטרמן/דרך דגניה06:56