המתמיד/הנוטע

Tuesday 28 November

111 גורדון/כצנלסון23:13

Wednesday 29 November

143 ת. מרכזית נתניה06:11
23 הדסים רציפים07:06
21 הדסים רציפים07:07
98 ת. מרכזית נתניה07:14
149 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי07:23
3 ביה'ס ראשונים07:32
23 הדסים רציפים07:56
21 הדסים רציפים07:57
23 הדסים רציפים08:16
21 הדסים רציפים08:17
98 ת. מרכזית נתניה08:19

Bus services at this stop