הכלנית/הנרקיס

Sunday 3 December

91 בית ספר דה שליט07:16
91 בית ספר דה שליט07:25
31 בן ציון פוגל/בית ספר קציר07:30
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:35
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:45

Monday 4 December

91 בית ספר דה שליט07:16
91 בית ספר דה שליט07:25
31 בן ציון פוגל/בית ספר קציר07:30
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:35
92 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:45

Tuesday 5 December

91 בית ספר דה שליט07:16
91 בית ספר דה שליט07:25