הירדן/חרוד

Sunday 10 December

2 בית חולים שמואל הרופא19:02
2 בית חולים שמואל הרופא19:42
1 אליהו/הדר19:52
2 בית חולים שמואל הרופא20:07
1 אליהו/הדר20:42
2 בית חולים שמואל הרופא21:22
1 אליהו/הדר21:42
2 בית חולים שמואל הרופא21:52
2 בית חולים שמואל הרופא22:32
1 אליהו/הדר22:42
2 בית חולים שמואל הרופא23:02
1 אליהו/הדר23:22