היצירה/התקווה

Saturday 2 December

5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון20:57
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון21:57
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון22:57
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון23:57

Sunday 3 December

5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון05:47
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון06:27
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א06:28
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א06:34
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א06:52
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון06:57
15 מרכז מסחרי ב/דרך הרמ'א07:17
5 שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון07:27