החרוב א

Monday 11 December

27 מוריה/הכרמל06:44
27 שדרות החשמונאים/לב העיר07:29
27 שדרות החשמונאים/לב העיר08:14
27 שדרות החשמונאים/לב העיר09:54
27 מוריה/הכרמל13:30
27 מוריה/הכרמל14:20
27 מוריה/הכרמל15:15
27 שדרות החשמונאים/לב העיר15:24
27 מוריה/הכרמל16:10
27 שדרות החשמונאים/לב העיר17:04
27 שדרות החשמונאים/לב העיר17:34
27 מוריה/הכרמל18:14