החבורה/דב הוז

Sunday 10 December

13 ת. מרכזית רחובות/רציפים18:47
15 חניון אגד18:51
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים19:03
15 חניון אגד19:11
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים19:23
15 חניון אגד19:31
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים19:47
15 חניון אגד19:51
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים20:03
15 חניון אגד20:11
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים20:28
15 חניון אגד20:31