הזמיר/הנשר

Sunday 10 December

69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:16
60 בית גיל הזהב/השקד05:35
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה05:37
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:46
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה05:57
60 בית גיל הזהב/השקד06:05
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:06
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:16
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:17
60 בית גיל הזהב/השקד06:35
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:36
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה06:37

Bus services at this stop