ההשכלה/האוניברסיטה

Sunday 10 December

61 החוף הירוק05:22
62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:26
606 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה05:28
61 החוף הירוק05:42
606 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה05:48
62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:56
61 החוף הירוק06:02
606 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:03
60 בית עלמין06:11
61 החוף הירוק06:22
606 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:24
62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:26