ההדרים/עממי

Monday 11 December

2 העצמאות/הפטל12:57
1 העצמאות/הפטל12:57
1 האלון/האורן12:58
1 הדסים רציפים13:13
2 העצמאות/הפטל13:42
1 העצמאות/הפטל13:42
1 האלון/האורן13:43
1 הדסים רציפים14:18
8 ההדרים/עפרוני14:24
8 ההדרים/עפרוני15:04
8 ההדרים/עפרוני15:54
8 האלון/האורן16:44