ההדרים/השלום

Monday 11 December

148 ת. מרכזית נתניה06:58
148 ת. מרכזית נתניה08:22
148 ת. מרכזית נתניה09:59
148 ת. מרכזית נתניה11:46
148 ת. מרכזית נתניה13:46
148 ת. מרכזית נתניה14:44
148 ת. מרכזית נתניה15:59
148 ת. מרכזית נתניה17:24
148 ת. מרכזית נתניה19:46
148 ת. מרכזית נתניה20:24

Tuesday 12 December

148 ת. מרכזית נתניה06:58
148 ת. מרכזית נתניה08:22