ההדרים/הלוחמים

Monday 11 December

143 ת. מרכזית נתניה06:09
148 ת. מרכזית נתניה06:42
21 הדסים רציפים07:05
98 ת. מרכזית נתניה07:10
19 ביה'ס אור תורה07:15
19 ביה'ס אור תורה07:15
3 ביה'ס ראשונים07:20
149 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי07:21
3 בית ספר בכר/השומרון07:30
3 ביה'ס ראשונים07:30
3 בית ספר בכר/השומרון07:40
21 הדסים רציפים07:55

Bus services at this stop